BLUE PRINT: капачка на дистрибутор на запалване

Изображение