BERU: контактен комплект, дистрибутор на запалване

Информация

Основна информация
  • Име: контактен комплект, дистрибутор на запалване
  • Артикулен код: KS732
  • Баркод: 40 14427 01258 0
  • Брой в пакет: 1
Търговски номера
Технически данни
  • Ограничение за производител: System DUCELLIER