BERU: капачка на дистрибутор на запалване

Оригинални номера

  • FORD: 6 104 951
  • FORD: 82 B 12106 BA
  • FORD: 82 BF 12106 BA