BERU: контактен комплект, дистрибутор на запалване

Изображение