BERU: капачка на дистрибутор на запалване

Информация

Основна информация
  • Име: капачка на дистрибутор на запалване
  • Артикулен код: VK123
  • Баркод: 40 14427 00998 6
  • Брой в пакет: 1
Търговски номера
Технически данни
  • Ограничение за производител: System DUCELLIER
  • Дистрибутор на запалването/ палец: тип съединение DIN