BERU: капачка на дистрибутор на запалване

Информация

Основна информация
  • Име: капачка на дистрибутор на запалване
  • Артикулен код: VK321
  • Баркод: 40 14427 01089 0
  • Брой в пакет: 1
Търговски номера
Технически данни
  • Ограничение за производител: System BOSCH
  • Контактна техника: DIN
  • Материал: полиестер
  • Повърхност: боядисан